Villkor

Villkor

Versionskontroll: 2.0

DatumBeskrivningVersion
Den 7 april 2021 Villkor 2.0

Introduktion

Dessa villkor och de dokument som hänvisas och länkas till nedan (”villkoren”) fastställer den grund på vilken webbplatsen som drivs under webbadressen www.pinnacle.se (”webbplatsen”) och dess relaterade eller anslutna tjänster (gemensamt: ”tjänsten”) tillhandahålls till dig.

Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant. De utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dig som kund (”kunden”) och oss.

När du öppnar ett konto (”kontot”) och använder tjänsten kommer du att behöva godkänna att bli bunden av dessa villkor genom att bocka för en kryssruta eller liknande.

Om något är oklart är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan:

Tjänsten tillhandahålls av PinBet (Sverige) Ltd, ett aktiebolag registrerat på Malta med organisationsnummer C77925 och med registrerad adress på Level 4, The Penthouse, Suite 2, Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR9034, Malta. PinBet (Sverige) Ltd kan nås på telefonnummer +35620979747 och via e-post: [email protected]

Företaget verkar under varumärket Pinnacle.

I Sverige är Pinnacle licensierat av Spelinspektionen för tillhandahållande av sportodds enligt beslut i ärendet 18Li12898. Licensen utfärdades den 19 december 2019 och gäller för perioden mellan den 20 december 2019 och den 19 december 2024. Den föredragna kommunikationsformen är via e-post till din registrerade e-postadress (den ”registrerade e-postadressen”) som du angav när du skapade ditt Pinnacle-konto. Pinnacle kommunicerar endast via följande e-postadress: [email protected]

Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren förutsatt att du godkänner det (inklusive alla dokument som hänvisas och länkas till nedan). Du kommer att informeras i förväg om väsentliga ändringar av villkoren, och du kommer att behöva godkänna de uppdaterade villkoren innan ändringarna träder i kraft. Om du har invändningar mot sådana ändringar måste du omedelbart sluta använda tjänsten. I så fall gäller uppsägningsbestämmelserna nedan. Genom att fortsätta att använda tjänsten godkänner du att vara bunden av sådana ändringar. Alla spel som inte har rättats innan de ändrade villkoren träder i kraft är föremål för de redan befintliga villkoren.

Om du någon gång är osäker på hur man spelar eller på annat sätt använder tjänsten kan du vända dig till dessa villkor eller kontakta vår kundtjänst (”kundtjänstavdelning”) på [email protected].

1. Dina skyldigheter

  1. Du intygar och samtycker hela tiden till följande när du använder tjänsten:
   1. Du är minst 18 år gammal och kan ingå ett juridiskt bindande avtal med oss.
   2. Du befinner dig i ett land där det är lagligt att spela om pengar med tjänsten (om du är osäker bör du söka lokal juridisk rådgivning). Det är din skyldighet att säkerställa att du har laglig rätt att använda tjänsten.
   3. När du skickar pengar till oss har du rätt att göra det, det vill säga att du är den behöriga användaren av betal-/kreditkortet eller annat betalningssätt som du använder dig av.
   4. Du försätts inte, genom att ta del av tjänsten och/eller placera insatser, på något sätt i en position av verklig, möjlig eller uppfattad intressekonflikt.
   5. Du har aldrig underlåtit att fullgöra, eller försökt underlåta att fullgöra, en spelrelaterad betalningsskyldighet.
   6. Du agerar själv för din egen räkning som privatperson och inte för någon annans räkning eller i något kommersiellt syfte.
   7. Du förstår att du genom att spela kan förlora en del av eller alla dina pengar som du har placerat hos oss i enlighet med dessa villkor, och att du ansvarar helt för den förlusten.
   8. Du får enbart använda tjänsten för lagliga speländamål och får inte försöka manipulera någon marknad eller del inom tjänsten trolöst eller på något sätt som negativt påverkar tjänstens eller vår integritet.
   9. När du placerar insatser med tjänsten får du inte använda någon information som har erhållits i strid med den lagstiftning som gäller i det land som du befann dig i när insatsen placerades.
   10. Du måste göra alla betalningar till oss i god tro och inte försöka reversera en genomförd betalning eller vidta någon åtgärd som leder till att en betalning reverseras av tredje part i syfte att undvika en legitim betalningsskyldighet som du ådragit dig.
   11. För övrigt måste du alltid agera i god tro när du använder tjänsten och placerar insatser via tjänsten.
   12. Pinnacle-gruppens anställda och/eller uppdragstagare får inte, så länge de är anställda eller bundna av ett kontraktsmässigt avtal, använda någon del av B2C- eller B2B-tjänsten direkt (genom att till exempel ha ett privat spelkonto) eller indirekt för ändamål som ligger utanför deras uppgifter eller uppdrag. Ovanstående gäller även för varje eventuell leverantör och/eller underleverantör till Pinnacle-gruppen.

2. Registrering

  1. Du intygar och samtycker hela tiden till följande när du använder tjänsten:
   1. För att kunna skydda tjänstens integritet (och av andra praktiska skäl) förbehåller vi oss rätten att vägra godkänna en registreringsansökan efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att uppge någon särskild anledning.
   2. Innan du börjar använda tjänsten måste du personligen fylla i registreringsformuläret och läsa och godkänna dessa villkor. För att kunna börja spela med tjänsten kräver vi att du blir en verifierad kund, vilket inkluderar att du måste genomgå vissa kontroller. Du kommer att behöva göra en elektronisk verifiering när du registrerar dig, och du kan också behöva tillhandahålla ett giltigt bevis på din identitet samt andra dokument som anses vara nödvändiga.
   3. Här följer exempel på uppgifter och dokument som du kan behöva tillhandahålla under din tid som kund (till exempel när du registrerar dig, gör insättningar eller gör uttag):

    1. Fotolegitimation (kopia av pass, körkort eller nationellt ID-kort),
    2. En nyligen utfärdad hushållsräkning med ditt namn och din adress som omfattar minst den tidsperiod som krävs,
    3. Namn, adress, personnummer, nationalitet (till exempel registerutdrag från Skatteverket),
    4. PEP-dokumentation,
    5. Ekonomiska dokument som styrker din status som anställd, pensionär eller student (till exempel lönebesked eller utdrag som visar eventuella bidrag),
    6. Källan till dina pengar och regelbundna inkomster (till exempel ett lönebesked).
   4. Vi begär endast dokumentation som vi behöver för att uppfylla våra skyldigheter i förhållande till motverkande av penningtvätt. Vi efterfrågar bara dokument när det är befogat och dokumenten har en direkt koppling till våra skyldigheter att motverka penningtvätt eller terrorfinansiering. Vi förbehåller oss rätten att spärra spel eller begränsa kontoalternativ på ett konto tills den begärda informationen har mottagits. Detta förfarande är ett lagstadgat krav och utförs i enlighet med den gällande spellagstiftningen och de rättsliga kraven om bekämpande av penningtvätt. Dessutom måste du finansiera ditt pinnacle.se-konto genom att använda de betalningssätt som anges i betalningsavdelningen på vår webbplats.
   5. Du måste tillhandahålla korrekta uppgifter om dig själv inklusive ett giltigt namn, efternamn, adress och e-postadress, och kontinuerligt hålla dem uppdaterade så att de alltid är fullständiga och korrekta. Det är ditt ansvar att hålla ditt kontos kontaktuppgifter aktuella. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i att du inte får viktiga upplysningar rörande ditt konto och information från oss. Vi identifierar och kommunicerar med våra kunder via deras registrerade e-postadresser. Det är kundens ansvar att upprätthålla ett aktivt och unikt e-postkonto, uppge rätt e-postadress till oss och underrätta Pinnacle om eventuella ändringar av den registrerade e-postadressen. Varje kund är helt och hållet ansvarig för att upprätthålla säkerheten för sin registrerade e-postadress och undvika att någon tredje part kommer åt den. Varje kund som inte har en e-postadress som kan nås av Pinnacle kommer att få sitt konto inaktiverat tills kunden uppger en sådan adress till oss. Om du avsiktligen uppger falska eller felaktiga personliga uppgifter kommer vi omedelbart att inaktivera ditt konto och skriftligen meddela dig om att så har skett. Om du gör det kan vi även komma att vidta rättsliga åtgärder mot dig under vissa omständigheter och/eller kontakta relevanta myndigheter som eventuellt också kan vidta åtgärder mot dig.
   6. Du har endast rätt att upprätta ett konto hos tjänsten. Om vi upptäcker att du har flera konton hos oss kommer kontona att stängas direkt. Det gäller även representanter, släktingar, partner, samarbetspartner, närstående parter, närstående personer och/eller tredje parter som agerar för din räkning.
   7. Du måste hemlighålla ditt lösenord till tjänsten. Förutsatt att du uppgett korrekta kontouppgifter har vi rätt att anta att ditt kontos insatser, insättningar och uttag har gjorts av dig. Vi råder dig att regelbundet byta ditt lösenord och att aldrig avslöja det för någon utomstående. Ett lösenord måste vara minst åtta tecken långt och bestå av minst en bokstav, en siffra och ett specialtecken. Det är ditt ansvar att skydda ditt lösenord. Om du misslyckas med det sker det på egen risk och bekostnad. Du måste logga ut från tjänsten vid slutet av varje session. Om du tror att någon av dina kontouppgifter missbrukas av en tredje part, att ditt konto har blivit hackat eller att ditt lösenord har upptäckts av en tredje part måste du omedelbart e-posta oss om detta via din registrerade e-postadress till [email protected].
   8. Du måste meddela oss om din registrerade e-postadress blir hackad. Vi kan begära att du uppger ytterligare uppgifter/dokumentation i enlighet med dessa villkor så att vi kan bekräfta din identitet. Så snart vi får kännedom om en sådan incident kommer vi att inaktivera ditt konto. Under tiden ansvarar du för all aktivitet på ditt konto, inklusive tredje parts tillträde, oavsett om denna tredje parts tillträde har godkänts av dig eller inte. Du får aldrig överföra innehåll eller annan information på tjänsten till någon annan kund eller någon annan part genom en skärmdump (eller annan liknande metod), och ej heller visa sådan information eller sådant innehåll i en ram eller på något annat sätt som skiljer sig åt från hur det skulle se ut om sådan kund eller tredje part hade skrivit in tjänstens webbadress i webbläsaren.
   9. Vi har ingen skyldighet att öppna ett konto åt dig; registreringssidan på vår webbplats ska enbart ses som en inbjudan att ansöka om ett konto. Vi beslutar ensamt huruvida vi godkänner att ett konto öppnas. Om vi skulle neka dig att öppna ett konto har vi ingen skyldighet att ange något skäl för detta avslag.
   10. När vi har mottagit din ansökan kan vi kontakta dig för att få ytterligare upplysningar och/eller handlingar från dig för att kunna uppfylla våra reglerande och rättsliga skyldigheter.
   11. Du är införstådd med att kundmedel förvaras på bankkonton som är separata från övriga affärsrelaterade bankkonton. Dessa konton stäms av varje dag för att säkerställa att de innehåller tillräckligt med pengar för att helt och hållet täcka de belopp som företaget är skyldigt spelarna. I händelse av insolvens kan dessa medel utgöra en del av företagets tillgångar.

3. Begränsad användning

  1. Du får inte använda tjänsten:
   1. Om du är under 18 år eller om du juridiskt inte får ingå ett juridiskt bindande avtal med oss,
   2. För att samla smeknamn, e-postadresser och/eller andra upplysningar om andra kunder på något sätt (till exempel genom att skicka skräppost, andra typer av oönskade e-postmeddelanden eller att obehörigt återge eller länka till tjänsten),
   3. För att störa eller otillbörligt påverka eller influera andra kunders aktiviteter eller tjänstens allmänna verksamhet,
   4. För att främja oönskad kommersiell reklam, affiliate-länkar och andra typer av reklam, som kan tas bort från tjänsten utan någon förvarning,
   5. På något sätt som, enligt vår skäliga bedömning, skulle kunna ses som ett försök till:
    1. Att bedra tjänsten eller någon annan kund som använder tjänsten, eller
    2. Samverka med någon annan kund som använder tjänsten för att kunna uppnå en oärlig fördel,
   6. Att bryta mot någon av våra immateriella rättigheter, att med ett automatiskt program indexera våra odds, eller
   7. För någon som helst olaglig verksamhet.
  2. Du får inte sälja eller överlåta ditt konto till tredje parter, ej heller får du införskaffa dig ett spelarkonto från en tredje part.
  3. Du får inte, på något sätt, överföra medel mellan olika spelarkonton.
  4. Vi kan omedelbart avsluta ditt konto efter skriftligt meddelande till dig om du använder tjänsten för otillåtna ändamål. Vi kan även vidta rättsliga åtgärder mot dig för detta under vissa omständigheter.
  5. Du får inte spela med hjälp av någon typ av robotar eller programmerade enheter i syfte att störa tjänsten eller begå bedrägeri.

4. Integritet

  1. Alla uppgifter som tillhandahålls oss skyddas och hanteras i enlighet med dessa villkor och vår integritetspolicy.
  2. Du förstår och accepterar att vi samlar in och använder dina personuppgifter för att du ska kunna använda webbplatsen och delta i spelen.
  3. Vi intygar att vi är bundna av den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 när vi samlar in dina personliga data enligt beskrivningen ovan. Vi skyddar dina personliga uppgifter och respekterar din integritet i enlighet med bästa affärspraxis och tillämpliga lagar.
  4. Vi kommer aldrig att röja en spelares identitet såvida inte uppgifterna enligt lag avkrävs oss av behöriga myndigheter som till exempel styrorgan, polisen (till exempel för att utreda bedrägeri, penningtvätt, läggmatcher eller andra spelrelaterade brott), finansinstitut, banker och betalningsleverantörer, eller av andra skäl som tillåts enligt vår integritetspolicy.
  5. I samband med registrering lagras dina uppgifter i vår databas. Detta innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till jurisdiktioner som eventuellt inte ger samma skydds- och säkerhetsnivå som inom EU eller EES. Genom att samtycka till dessa villkor samtycker du till överföringen av dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten som är föremål för detta avtal och som vidare framgår av vår integritetspolicy.

5. Ditt konto

  1. Vi ger ingen kredit vid användning av tjänsten.
  2. Vi kan stänga eller spärra ett konto om du (eller om vi skäligen tror att du) inte uppfyller dessa villkor, eller för att säkerställa tjänstens integritet eller rättvisa, eller om vi har andra rimliga skäl till att göra detta. Vi har inte alltid möjlighet att ge dig en förvarning. Om ett konto av någon anledning behöver stängas och de kvarvarande medlen på kontot inte räcker för att täcka alla eventuella avgifter som krävs för att skicka tillbaka pengarna till kunden kommer pengarna att förverkas.
  3. Vi kan förverka och/eller konfiskera vinstpengar som finns på ditt konto och bara betala tillbaka det som återstår av dina insättningar om vi stänger ditt konto på grund av att du gjort dig skyldig till något av följande:
   1. väsentliga avtalsbrott, och/eller
   2. andra obehöriga aktiviteter har inträffat i samband med ett oddsevenemang och/eller på ett konto (till exempel men inte begränsat till: brott mot lagen eller andra bestämmelser, brott mot tredjepartsrättigheter, bedrägerier och fusk).
  4. Stängda, inaktiva konton kommer att pseudonymiseras på kvartalsbasis i enlighet med integritetspolicyn.
  5. Vi kan upphäva och/eller avbryta ditt kontos möjlighet att ta del av tjänsterna och/eller förverka och/eller konfiskera vinstpengar som är tillgängliga på ditt konto om du upptäcks ägna dig åt fusk eller om du har använt eller utnyttjat ett system (inklusive maskiner, robotar, datorer, programvara eller något annat automatiserat system) utformat för att kompromettera eller kunna kompromettera våra applikationer och/eller programvara.
  6. Vi förbehåller oss rätten att spärra ett konto utan förvarning och återbetala alla pengar. Kontraktsmässiga skyldigheter som redan löpt ut kommer emellertid att fullgöras.
  7. Vi förbehåller oss rätten att avvisa, begränsa, avbryta eller inskränka vilket spel som helst, inklusive spel som förefaller ha placerats på ett bedrägligt sätt i syfte att kringgå våra spelgränser och/eller våra systemregler.
  8. Om vi stänger ned eller spärrar ditt konto på grund av att du inte uppfyller dessa villkor kan vi annullera och/eller ogiltigförklara dina insatser.
  9. Om något belopp av misstag krediteras ditt konto förblir det vår egendom, och när vi blir medvetna om ett sådant misstag ska vi informera dig om detta, varpå beloppet kommer att dras från ditt konto.
  10. Om ditt konto av någon anledning övertrasseras kommer du att stå i skuld till oss för det övertrasserade beloppet.
  11. Du måste informera oss så fort du blir medveten om något fel rörande ditt konto.
  12. Kunder har rätt att själva utesluta sig från pinnacle.se. Kunden kan göra detta direkt på vår webbplats eller skicka en begäran från sin registrerade e-postadress till [email protected].
  13. Kunder kan införa begränsningar på de belopp som de kan satsa och förlora. Kunden kan göra detta direkt på vår webbplats eller skicka en begäran från sin registrerade e-postadress till [email protected].
  14. Upprättande och skärpning av begränsningar träder i kraft omedelbart, men varje begäran om att ta bort eller göra en begränsning mindre strikt genomförs först sju dagar efter begäran.
  15. Om du vill stänga ditt konto hos oss behöver du skicka ett e-postmeddelande från din registrerade e-postadress till [email protected].
  16. Som en ansvarsfull speloperatör kan vi tillämpa en insättningsgräns. Insättningsgränsen baseras bland annat på ålder, inkomst och andra faktorer som vi bedömer är relevanta för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter för ansvarsfullt spelande.

6. Kontoaktivitet

  1. Ditt konto blir inaktivt om:
   1. Det inte har registrerats några lyckade insättningar och/eller någon spelaktivitet på ditt konto under minst tolv på varandra följande månader.
   2. När ditt konto har varit inaktivt i elva månader kommer du att underrättas om att ditt konto snart blir inaktivt. Om ditt konto har varit inaktivt i sammanlagt 24 månader kommer vi att betala ut kontots fullständiga saldo till dig (förutsatt att det finns tillräckligt med pengar för att täcka alla uttagsavgifter) och inaktivera ditt konto. Om vi inte lyckas skicka pengarna till dig, och du inte kan kontaktas via de uppgifter som du har uppgett till oss, kommer pengarna att tillfalla oss minst 10 år efter din sista påminnelse. Pengar som tillfaller oss på detta sätt kommer att användas till att finansiera initiativ för ansvarsfullt spelande.
   3. Stängda, inaktiva konton kommer att pseudonymiseras på kvartalsbasis i enlighet med integritetspolicyn.
  2. När ett konto blivit inaktivt tar Pinnacle ut en administrativ avgift om 2 % eller motsvarande 5 € per månad (det som är störst) från kontot. Pinnacle kommer att kontakta dig för att påminna dig om den möjliga avgiften innan den tas ut. Pinnacle kan endast ta ut avgifter från ett inaktivt konto så länge det kontot inte har ett negativt saldo.
  3. Om du återvänder till oss som kund innan fem års inaktivitet passerat kan du begära att få tillbaka den administrativa avgiften genom att kontakta [email protected]

7. Insättning av pengar

  1. Din första insättning måste göras via Trustly. Trustly kommer då att genomföra kundkännedomskontroller av dig. Efter att din första insättning lyckats kan du sätta in pengar på ditt konto via något av de betalningssätt som anges på vår webbplats. Alla insättningar ska göras i SEK, och eventuella insättningar som görs i någon annan valuta kommer att konverteras med hjälp av den dagliga växlingskursen som erhålls från www.oanda.com, eller med vår egen banks gällande valutakurs, varpå ditt konto kommer att deponeras i enlighet härmed.
  2. Avgifter kan tillkomma för dina insättningar och uttag. Avgifter och kostnader hittar du här: https://www.pinnacle.se/sv/payment-options.
  3. För att minimera risken för penningtvätt kräver vi att varje insättning omsätts (satsas) minst en gång. Alla insättningar som görs till ett konto och som inte omsätts (satsas) minst en gång åläggs en hanteringsavgift om antingen 200 SEK eller 10 % av uttagsbeloppet (det som är störst), samt en eventuellt tillämplig uttagsavgift. Uttag av insättningar som inte omsatts (satsats) minst en gång kan avvisas tills tillräcklig kundkännedom erhålls, däribland information om ursprunget till kundens pengar och inkomster. Uttagsmetoderna kan också begränsas för att säkerställa att Pinnacle efterlever sina skyldigheter i förhållande till lagar mot penningtvätt. Du ansvarar för egna bankavgifter som du kan ådra dig på grund av att du sätter in pengar hos oss. Undantag från denna regel beskrivs detaljerat på våra sidor ”Betalningsalternativ”.
  4. Pinnacle är ingen finansiell institution och använder tredje parts elektroniska betalningsenheter för att hantera kredit- och betalkortsinsättningar. De hanteras inte direkt av oss. Om du sätter in pengar med antingen ett kreditkort eller betalkort kommer ditt konto endast att krediteras om vi mottar ett godkännande och en auktoriseringskod från det utställande betalningsinstitutet. Om din kortutställare inte ger någon sådan auktorisering kommer ditt konto inte att krediteras med dessa pengar.
  5. Vi är inget finansiellt institut och du har ingen rätt till ränta på utestående kontosaldo. All eventuell upplupen ränta på kundkontona tillfaller oss.
  6. Orättfångna pengar får inte deponeras hos oss.
  7. I enlighet med de krav som vår licens från Spelinspektionen ställer måste vi informera spelare som använder vår tjänst om den skyddsnivå som gäller för svenska kunders pengar. Kundernas pengar förvaras på bankkonton som är separata från företagets övriga bankkonton. Dessa konton stäms av varje dag för att säkerställa att de innehåller tillräckligt med pengar för att helt och hållet täcka de belopp som företaget är skyldigt spelarna. I händelse av insolvens kan dessa medel utgöra en del av företagets tillgångar.

8. Uttag av pengar

  1. Du kan ta ut delar av eller hela ditt kontosaldo inom maxgränsen för transaktioner. Tänk på att avgifter kan tillkomma i enlighet med punkt 7.2.
  2. Alla uttag måste göras i enlighet med valutan på ditt konto, såvida inget annat föreskrivs av oss.
  3. Vi förbehåller oss rätten att begära dokumentation för identitetsverifikation innan vi beviljar några uttag från ditt konto. Information om vilka dokument du kan behöva uppge finns i avsnitt 2 av dessa villkor. Vi kommer endast att begära dokumentation som är nödvändig för att vi ska kunna efterleva våra skyldigheter i förhållande till gällande lagar mot penningtvätt.
  4. Alla uttag måste göras till det ursprungliga betalkortet, kreditkortet, bankkontot eller betalningssättet som användes för att genomföra betalningen till ditt pinnacle.se-konto. Vi kan eventuellt tillåta dig att göra uttag med ett betalningssätt som din ursprungliga insättning inte härrör från. Detta är alltid föremål för ytterligare säkerhetskontroller.
  5. Om du vill ta ut medel men ditt konto antingen är oåtkomligt, vilande, låst eller stängt behöver du kontakta vår kundtjänstavdelning på [email protected].

9. Betalningstransaktioner och -leverantörer

  1. Du ansvarar helt för att betala alla pengar som du är skyldig oss. Du måste göra alla betalningar till oss i god tro och inte försöka reversera en genomförd betalning eller vidta någon åtgärd som leder till att en betalning reverseras av tredje part i syfte att undvika en legitim betalningsskyldighet som du ådragit dig. Du kommer att ersätta oss för varje eventuell ”charge-back”, avvisad betalning eller reverserad betalning och alla förluster som det medför för oss.
  2. Vi förbehåller oss rätten att använda tredje parts elektroniska betalningsleverantörer och/eller affärsbanker för att hantera dina betalningar, och du samtycker till att vara bunden av deras villkor förutsatt att du informeras om dem och att de inte strider mot dessa villkor. Vi vill påpeka att vi inte ansvarar för eller har någon kontroll över tredje parts betalningsleverantörs eller affärsbanks handläggningstider.
  3. Alla transaktioner som har gjorts på vår webbplats kan kontrolleras för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorverksamhet. Misstänkta transaktioner rapporteras till berörd myndighet beroende på vilken jurisdiktion som transaktionen lyder under.
  4. Pinnacle kan komma att inaktivera, spärra eller stänga ett konto och kvarhålla medel om vi är tvungna att göra det i enlighet med skyldigheter gällande förhindrande av penningtvätt.
  5. Pinnacles skyldigheter i förhållande till ansvarsfullt spelande och förhindrande av penningtvätt står över kommersiella hänsynstaganden.

10. Ansvarsfullt spelande

  1. Pinnacle tillhandahåller verktyg som du kan använda till att utesluta dig själv eller begränsa ditt spelande. Dessa verktyg ska erbjudas för alla tillhandahållna spel och på alla sätt som Pinnacle tillhandahåller sin tjänst. Specifik information om uteslutningar och begränsningar finns i avsnittet Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil. En uteslutning eller begränsning kan bara upprättas:
   1. På egen begäran genom att besöka avsnittet Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil, genom att följa länkar eller logotyper relaterade till ansvarsfullt spelande på vår webbplats, genom att kontakta [email protected] eller
   2. Av Pinnacle, om det finns tillräckliga skäl att misstänka att du drabbats av spelmissbruk.
  2. Du kan själv välja att begränsa dina möjligheter att komma åt ditt konto (logga in) under en förutbestämd eller obestämd tidsperiod som förhindrar dig från att komma åt ditt konto (”självuteslutning”).
  3. Det är obligatoriskt att ha en insättningsgräns per dygn, vecka och månad. Om du vill kan du också välja att begränsa hur stora belopp du kan riskera och förlora under en viss period.
  4. Du kan även inaktivera ditt konto om du vill.
  5. Reglerna för borttagande av upprättade begränsningar är:

   a.Självuteslutning: Det går inte att förkorta en fast självuteslutningsperiod. Självuteslutningsperioden måste löpa ut av sig själv. När det sker kommer vi att underrätta dig och beroende på hur du svarar kommer vi antingen att öppna kontot igen, upprätta en ny självuteslutningsgräns eller stänga kontot permanent.

   b.Självuteslutning: Det går inte att upphäva en självuteslutning på obestämd tid. Ditt konto kommer att stängas och du får inte öppna ett nytt.

   c.Insättningsgräns: Om du vill göra en insättningsgräns mer strikt eller förlänga dess varaktighet träder ändringen i kraft omedelbart.

   d.Insättningsgräns: Om du vill göra en insättningsgräns mindre strikt träder ändringen i kraft först efter en betänketid på 72 timmar.

   e.Självuteslutning, insättningsgränser, sessionstidsgränser och inaktiveringar kan upprättas genom att besöka avsnittet Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil eller genom att följa länkar och logotyper relaterade till ansvarsfullt spelande på vår webbplats.

   f.Förlustgräns: Om du vill göra en förlustgräns mer strikt eller förlänga den bör ändringen träda i kraft inom 24 timmar efter din begäran.

   g.Förlustgräns: Om du vill göra en förlustgräns mindre strikt eller ta bort en upprättad förlustgräns träder ändringen i kraft efter en betänketid på 72 timmar.

   h.Riskgräns: Om du vill göra en riskgräns mer strikt eller förlänga den bör ändringen träda i kraft inom 24 timmar efter din begäran.

   i.Riskgräns: Om du vill göra en riskgräns mindre strikt eller ta bort en upprättad riskgräns träder ändringen i kraft efter en betänketid på 72 timmar.

   j.Sessionstidsgräns: Om du vill göra en sessionstidsgräns mindre strikt eller ta bort en upprättad sessionstidsgräns träder ändringen i kraft efter en betänketid på 72 timmar räknat från när din redan upprättade sessionstidsgräns går ut.

   k.Sessionstidsgräns: Om du vill göra en sessionstidsgräns mer strikt eller förlänga dess varaktighet bör ändringen träda i kraft omedelbart.

Förlust- och riskgränser kan upprättas genom att kontakta [email protected].

Pinnacle kommer att lagra information om din uteslutning på obestämd tid.

11. Fel och ovanliga omständigheter

  1. I händelse av fel i våra system eller hos våra leverantörer förklaras alla spel ogiltiga. Du är skyldig att omedelbart informera oss så fort du blir varse om något fel på tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att annullera alla spel/insatser i fråga och vidta ytterligare åtgärder för att korrigera sådana fel.
  2. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att det inte blir fel när vi lägger upp odds. Men om ett spel, som ett resultat av mänskligt fel eller systemproblem, godkänns till ett odds som är väsentligt annorlunda från det som var tillgängligt på den allmänna marknaden vid tidpunkten då spelet gjordes, eller uppenbart inkorrekt då spelet gjordes, förbehåller vi oss rätten att annullera eller ogiltigförklara det spelet eller att annullera eller ogiltigförklara ett spel som har gjorts efter att ett evenemang har startat och göra återbetalningar till spelarna.
  3. Vi har rätt att återta eventuella belopp från dig som har överbetalats och att korrigera ditt konto för att rätta till eventuella misstag. Ett exempel på ett sådant misstag kan vara när ett odds är inkorrekt eller när vi felaktigt lägger in ett resultat från ett evenemang. Om det finns otillräckligt med pengar på ditt konto kan vi kräva att du betalar oss det aktuella utestående beloppet som härrör från eventuella felaktiga spel. Följaktligen förbehåller vi oss rätten att annullera, minska eller ta bort eventuella vilande spel, oavsett om de har placerats med medel som har resulterat från fel eller inte.
  4. Pinnacle har rätt att begränsa, annullera och avvisa spel som anses vara för stora eller om vi märker att spelarens spelmönster missbrukar systemet.
  5. Företaget kan inte hållas ansvarsskyldigt för skador eller förluster som uppstått eller påstås ha uppstått på grund av, eller i anslutning till, vår webbplats eller dess innehåll på grund av någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll.

12. Allmänna regler

  1. Om en sportspecifik regel står i konflikt med en allmän regel gäller inte den allmänna regeln. Vinnaren av ett evenemang fastställs på samma datum som evenemanget slutförs. Eventuella senare överklaganden eller ändrade resultat har ingen inverkan på redan rättade spel. Resultatet av ett evenemang som har avbrutits efter tävlingsstarten bestäms enligt de spelregler som har specificerats av oss för den sporten.
  2. Om en match skjuts upp eller ställs in anses den avslutad om den inte spelas klart inom 90 dagar. Läs reglerna för sporten i fråga för att ta reda på när och hur ditt spel kommer att rättas.
  3. Alla resultat som tillkännages ska vara slutgiltiga efter 72 timmar, och inga frågor kommer att besvaras efter denna tidsperiod. Inom 72 timmar efter att resultaten har tillkännagivits kommer företaget endast att återställa/korrigera resultaten på grund av den mänskliga faktorn, systemfel eller misstag som gjorts av den hänvisande källan till resultatet.
  4. Om företaget av någon anledning inte kan bekräfta resultatet av ett evenemang inom 72 timmar efter dess fullbordande kommer alla spel som inte rättats på marknader för det evenemanget att annulleras.
  5. Om ett spel accepteras efter att en match har påbörjats kommer spelet att gälla såvida ingen fördel har uppstått (detta avser inte spel på tydligt markerade liveodds). Pinnacle förbehåller sig rätten att annullera spelet om Pinnacle anser att en fördel har uppstått.
  6. Minsta och högsta insatsbelopp för alla sportevenemang fastställs av oss och kan ändras utan föregående skriftligt meddelande. Vi förbehåller oss även rätten att ändra gränser för enskilda konton.
  7. Kunder är uteslutande ansvariga för sina egna kontotransaktioner. Vi ber dig att noggrant gå igenom dina spelkuponger för att undvika eventuella fel innan du skickar in dem. Så snart en transaktion har fullbordats kan den inte ändras. Vi tar inte på oss ansvaret för saknade eller duplicerade spel som kunden gjort, och vi kommer inte att uppmärksamma reklamationer som grundar sig i att ett spel saknas eller duplicerats. Varje kund kan själv granska sina transaktioner efter varje session i avsnittet Mitt konto på webbplatsen för att kontrollera att alla begärda spel accepterats.
  8. För att ett spel ska gälla för en namngiven tävlande på en Ja/Nej-marknad måste den tävlande delta i och påbörja evenemanget.
  9. Vi strävar efter att följa gängse konventioner för indikering av hemma- och bortalag genom att ange hemma- och bortalagen med vertikala placeringar på webbplatsens datorversion. För amerikanska sporter innebär det att hemmalaget står underst. För icke-amerikanska sporter står hemmalaget överst. I händelse av en neutral spelplats strävar vi efter att inkludera bokstaven ”N” bredvid lagnamnen för att ange detta. På de asiatiska och mobila versionerna av vår webbplats gör vi ingen skillnad på europeiska och amerikanska sporter. På de asiatiska och mobila versionerna av webbplatsen anges hemmalaget alltid först. Vi kan emellertid inte garantera korrektheten i den informationen och såvida det inte sker ett officiellt byte av spelplats efter att spel accepterats kommer alla spel att gälla.
  10. Matcher gäller oavsett vilken ligarubrik de listas under. Ponera till exempel att två lag från samma liga möter varandra i en cup. Om matchen av misstag rubricerats som en ligamatch kommer spel på den matchen att gälla ändå, förutsatt att själva lagen i matchen har angetts korrekt. Med andra ord så kommer en match att gälla så länge som de två lagen är korrekta, och oavsett vilken liga som den är placerad under på vår webbplats.
  11. Om ett evenemang inte spelas på samma datum som styrorganet angett kommer inga spel på det evenemanget att gälla. Om vi råkat sätta fel datum för ett evenemang, men själva evenemanget spelas på rätt datum, kommer alla spel på det evenemanget att gälla.
  12. Pinnacle förbehåller sig rätten att ta bort evenemang, marknader och andra eventuella produkter från webbplatsen.
  13. För alla långtidsspel (till exempel totala säsongvinster, Super Bowl-vinnare osv.) kommer vinnaren såsom fastställd av det styrande organet även att förklaras som vinnaren för rättningsändamål, bortsett från när lägsta antalet matcher som krävs för att långtidsspelet ska ”gälla” inte har uppfyllts.
  14. Om den engelskspråkiga versionen och någon annan språkversion skulle skilja sig åt vad gäller lagnamn eller spelbeskrivningar äger den engelskspråkiga versionen företräde. Tvister och rättning av spel kommer att avgöras baserat på den engelskspråkiga versionen av lagnamn och spelbeskrivningar.
  15. Information eller data som du tillgodogör dig via webbplatsen eller någon del av den (inklusive men inte begränsat till resultat, statistik, sportdata, matchlistor, odds och spelsiffror) är endast för ditt eget personliga bruk och får inte spridas vidare eller utnyttjas kommersiellt. Att sådan information eller data är oavbrutet tillgänglig eller träffsäker garanteras inte. Ej heller garanteras några resultat som erhålls genom dess användning. Informationen ska inte ses som råd eller rekommendationer, den tillhandahålls endast i informationssyfte. Du bör inte förlita dig på informationen när du spelar. När du spelar gör du det på egen risk och på eget initiativ.

13. Kommunikation och meddelanden

  1. All kommunikation och alla meddelanden som du enligt dessa villkor ska skicka till oss ska skickas till [email protected] för att vi ska kunna behandla dem så snabbt som möjligt.
  2. All kommunikation och alla meddelanden som vi enligt dessa villkor ska skicka till dig ska, såvida inget annat är specificerat i dessa villkor, antingen kungöras på webbplatsen och/eller skickas till den registrerade e-postadress som vi har i vårt system för den aktuella kunden. Vi bestämmer kommunikationsmetod efter eget gottfinnande.
  3. All kommunikation och alla meddelanden som ges under dessa villkor av antingen dig eller oss ska vara skriftlig på engelska när tjänsten inte drivs av PinBet (Sverige) Limited och måste skickas till och från ditt kontos registrerade e-postadress.

14. Ärenden bortom vår kontroll

  1. Vi kan inte hållas ansvariga för underlåtenhet eller försening i tillhandahållande av tjänsten i händelse av Force Majeure som rimligen skulle kunna anses vara bortom vår kontroll, trots vårt verkställande av rimliga förebyggande åtgärder, såsom: naturkatastrof, handels- eller arbetskonflikt, strömavbrott, åtgärd, underlåtenhet eller försummelse av någon regering eller myndighet, förhindrande eller fel på telekommunikationstjänster, eller någon annan försening eller underlåtenhet orsakad av tredje part. Vi ansvarar inte för eventuell resulterande förlust eller skada som du kan drabbas av. Om det sker förbehåller vi oss rätten att annullera eller avbryta tjänsten utan att ta på oss något ansvar.

15. Ansvar

  1. VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU
   1. NOGGRANT VERIFIERAR TJÄNSTENS LÄMPLIGHET OCH KOMPATIBILITET MED DIN EGEN DATORUTRUSTNING INNAN ANVÄNDNING, OCH
   2. VIDTAR RIMLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA DIG MOT SKADLIGA PROGRAM ELLER ENHETER INKLUSIVE GENOM INSTALLATION AV ANTIVIRUSPROGRAM.

16. Spelande av minderåriga

  1. Om vi misstänker att du (eller får meddelande om att du) för närvarande är under 18 år eller var under 18 år när du placerade insatser via tjänsten kommer kontot du använde att spärras för att förhindra att du placerar ytterligare insatser eller gör några uttag från kontot. Vi kommer då att undersöka ärendet, inklusive om någon (eller du) har spelat som en företrädare för, eller på annat sätt på uppdrag av, en person under 18 år. Om vi finner att du:

   (a)För närvarande är under 18 år,

   (b)Var under 18 år vid den aktuella tidpunkten, eller

   (c)Har spelat som en företrädare för eller på uppdrag av en person under 18 år eller gällande myndighetsålder kommer följande att ske:

   1. Alla aktuella vinster, eller de som planeras att krediteras ditt konto, kommer att hållas inne,
   2. Alla insatta pengar på ditt pinnacle.se-konto som inte är vinster kommer att återbetalas till dig.
  2. Om vi misstänker att du bryter mot bestämmelserna i paragraf 16 eller försöker utnyttja dem i ett bedrägligt syfte förbehåller vi oss rätten att vidta eventuella nödvändiga åtgärder för att kunna undersöka ärendet, inklusive att informera lämpliga brottsbekämpande organ.

17. Bedrägeri

  1. Vi kommer att vidta rättsliga och avtalsenliga åtgärder mot alla kunder som är inblandade i bedrägeri, oärlighet eller kriminella handlingar. När vi misstänker något av ovanstående kommer vi att hålla inne betalningar till kunden/kunderna i fråga. Kunden ska ersätta och ansvara för att betala till oss på begäran, alla kostnader, avgifter eller förluster som har burits av eller förorsakats oss (inklusive alla direkta, indirekta förluster eller följdförluster, förlust av vinst, affärsförlust och förlust av anseende) som uppstår direkt eller indirekt på grund av kundens bedrägeri, oärlighet eller kriminella handling.
  2. Om du misstänker fusk eller missbruk av spelmjukvaran eller sportoddsfunktionen ber vi dig kontakta oss på [email protected].

18. Immateriella rättigheter

  1. Vi verkar under namnet Pinnacle. Logotypen och namnet PINNACLE är registrerade varumärken. All otillåten användning av vårt varumärke och vår logotyp kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas mot dig. Webbadressen (URL:en) www.pinnacle.se ägs av oss. Ingen obehörig användning av webbadressen är tillåten på någon annan webbplats eller digital plattform utan vårt skriftliga samtycke.
  2. Mellan dig och oss är vi de uteslutande ägarna av rättigheterna till och i tjänsten, vår teknik, programvara och vårt affärssystem (”systemen”) liksom våra odds.
   1. Du får inte använda din personliga profil i eget vinstsyfte (såsom att sälja din statusuppdatering till annonsör), och
   2. När du väljer smeknamn till ditt konto förbehåller vi oss rätten att ta bort eller ändra det om vi finner det vara opassande.
  3. Du får inte använda vår webbadress, våra varumärken, varunamn och/eller företagsprofil, logotyper (”märket”) och/eller våra odds i samband med någon produkt eller tjänst som inte är vår, som på något sätt kan orsaka förvirring bland kunder eller allmänheten eller som på något sätt nedvärderar oss.
  4. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor beviljar vi och våra licensgivare dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter, licenser, titlar eller brukanderätt i eller till systemen eller märkena och alla sådana rättigheter, licenser, titlar eller brukanderätt innehas uteslutande av oss och våra licensgivare. Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell anordning för att övervaka eller kopiera webbsidor eller innehåll inom tjänsten. All otillåten användning eller reproduktion kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

19. Din licens

  1. Med förbehåll för dessa villkor och ditt uppfyllande av dem beviljar vi dig en icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar och icke-underlicensierbar licens för att få tillträde till och använda tjänsten endast för dina personliga icke-kommersiella ändamål. Vår licens till dig upphör om vårt avtal med dig enligt dessa villkor upphör.
  2. Förutom med avseende på ditt eget innehåll får du under inga omständigheter ändra, publicera, skicka, överföra, sälja, reproducera, ladda upp, lägga ut, distribuera, utföra, visa, skapa härrörande verk från, eller på något annat sätt utnyttja tjänsten och/eller något av innehållet därav eller programvaran som finns däri, utom när vi uttryckligen tillåter det enligt dessa villkor eller på annat sätt på webbplatsen. Ingen information och inget innehåll på tjänsten som har gjorts tillgänglig för dig i samband med tjänsten får modifieras eller ändras, slås i hop med annan information eller publiceras i någon form inklusive till exempel skärm- eller databasdump och någon annan verksamhet som avser att samla in, lagra, omorganisera eller manipulera sådan information eller sådant innehåll.
  3. All bristande efterlevnad av dig av denna paragraf kan även vara ett brott mot våra eller tredje parts immateriella rättigheter och andra rättigheter, vilket kan utsätta dig för civilrättsligt ansvar och/eller åtal.

20. Ditt uppförande och din säkerhet

  1. Vi vill gärna att du har glädje av tjänsten. Men för din egen och alla andra kunders säkerhet är alla inlägg på tjänsten, liksom uppförande i anslutning till tjänsten, som på något sätt är olagligt, opassande eller oönskat strängt förbjudna – det utgör förbjudet beteende. Om du ägnar dig åt förbjudet beteende kan ditt pinnacle.se-konto och/eller ditt tillträde till eller din användning av tjänsten omedelbart avslutas utan någon förvarning till dig.
  2. Rättsliga åtgärder kan vidtas mot dig av annan kund, eller tredje part, brottsbekämpande organ och/eller oss med hänvisning till att du har ägnat dig åt förbjudet beteende.
  3. Förbjudet beteende inkluderar, men är inte begränsat till, att tillträda eller använda tjänsten för att:
   1. Främja eller dela information som du vet är falsk, vilseledande eller olaglig,
   2. Utföra någon otillåten eller olaglig handling såsom, men inte begränsat till, någon verksamhet som främjar eller gynnar någon brottslig verksamhet eller sådant företagande, ger instruerande information om att tillverka eller köpa vapen, kränker någon annan kunds eller en tredje parts integritet eller andra rättigheter eller som skapar eller sprider datavirus,
   3. Skada minderåriga på något sätt,
   4. Skicka eller tillgängliggöra något innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, stötande, plågande, nedsättande, vulgärt, obscent, oanständigt, våldsamt, hatiskt, rasistiskt eller på annat sätt stötande,
   5. Skicka eller tillgängliggöra något innehåll som användaren inte har någon rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller avtals- eller förtroenderelation, inklusive utan någon begränsning, innehåll som gör intrång på tredje parts upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet och äganderättigheter,
   6. Skicka eller tillgängliggöra något innehåll eller material som innehåller programvaruvirus eller annan data- eller programmeringskod (inklusive HTML) som är ämnad att avbryta, förstöra eller ändra tjänstens funktionalitet, dess presentation eller någon annan webbplats, dataprogramvara eller hårdvara,
   7. Störa, avbryta eller dekonstruera tjänsten på något sätt, inklusive, utan begränsning, avlyssning, emulering eller omdirigering av kommunikationsprotokollen som används av oss, skapa eller använda fusk, modifikationer, hack eller någon annan programvara som är ämnad att ändra tjänsten, eller använda någon programvara som avlyssnar eller samlar in information från eller via tjänsten,
   8. Hämta eller indexera någon information från tjänsten genom att använda en robot, spindel eller annan automatiserad mekanism,
   9. Delta i någon verksamhet eller handling som, enligt vår egen bedömning, resulterar eller kan resultera i att en annan kund blir bedragen eller lurad,
   10. Skicka eller tillgängliggöra någon oönskad eller obehörig reklam eller mass-epostmeddelanden såsom, men inte begränsat till, skräppost, snabbmeddelanden, ”spim”, ”spam”, kedjebrev, pyramidspel eller annan form av reklam,
   11. Skapa pinnacle.se-konton genom automatiserade verktyg eller under falska eller bedrägliga förespeglingar,
   12. Utge dig för att vara en annan kund eller en annan tredje part, eller
   13. Göra något annat som vi rimligen anser strida mot våra affärsprinciper.
  4. Listan ovan över förbjudet beteende är inte uttömmande och kan när som helst ändras av oss. Om du blir varse om missbruk av tjänsten av en annan kund eller någon annan person, vänligen kontakta oss via ”Kontakta oss”-avsnittet på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att undersöka och vidta alla åtgärder som vi efter eget gottfinnande bedömer vara passande eller nödvändiga under omständigheterna, inklusive utan begränsning, att ta bort kundens inlägg från tjänsten och/eller avsluta dennes konto, och vidta åtgärder mot en kund eller tredje part som direkt eller indirekt ägnar sig åt, eller medvetet tillåter en tredje part att direkt eller indirekt ägna sig åt, förbjuden aktivitet, med eller utan förvarning till en sådan kund eller tredje part.

21. Länkar till andra webbplatser

  1. Tjänsten kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som inte drivs av oss, inte har något att göra med oss och som vi inte har någon kontroll över. Länkar till sådana webbplatser tillhandahålls enbart som en service till kunder, och undersöks, övervakas eller kontrolleras på intet sätt för riktighet eller fullständighet av oss. Länkar till sådana webbplatser innebär inte att vi stödjer eller har något att göra med webbplatserna, deras innehåll eller deras ägare. Vi har ingen kontroll över och inget ansvar för deras tillgänglighet, riktighet, fullständighet, åtkomst eller användbarhet. Följaktligen rekommenderar vi att du när du tillträder sådana webbplatser vidtar sedvanliga försiktighetsåtgärder när du besöker en ny webbplats inklusive att granska dess integritetspolicy och användarvillkor.

22. Klagomål

  1. Om du har funderingar eller frågor angående dessa villkor kan du kontakta vår kundtjänstavdelning via e-post till [email protected].
  2. Kunder av tjänsten som har funderingar eller frågor angående dessa villkor avseende rättande av en pinnacle.se-marknad kan kontakta vår kundtjänstavdelning på [email protected] från sin registrerade e-postadress.
  3. Om en kund inte är nöjd med hur ett spel har rättats kan kunden tillhandahålla uppgifter om sina klagomål till vår kundtjänstavdelning via e-postmeddelande till [email protected]. Vi kommer att försöka svara på ärenden av detta slag inom några dagar (allra senast inom 10 dagar efter mottagande).
  4. Kunden är ensam ansvarig för sina kontotransaktioner. Klagomål ska skickas till [email protected] så att vi kan behandla dem så snabbt som möjligt.
  5. Om en tvist uppstår mellan dig och oss kommer vår kundtjänstavdelning att försöka nå en godtagbar lösning. Om vår kundtjänstavdelning inte skulle förmå att nå en godtagbar lösning med dig kommer ärendet att gå vidare till vår ledning i enlighet med vår klagomålsprocedur (tillgänglig på begäran).
  6. Om alla ansträngningar för att lösa en tvist till kundens belåtenhet har misslyckats har kunden rätt att framföra ett klagomål. Kunder som förses med tjänsten från Pinbet (Sverige) Ltd kan gå vidare med sina klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, [email protected].
  7. För att underlätta tvistlösning vid gränsöverskridande e-handel har Europakommissionen även skapat en onlineplattform för tvistlösning som kallas ODR (”Online Dispute Resolution”). Plattformen når du på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

23. Registrering och kontosäkerhet

  1. Kunder som tar del av tjänsten måste uppge sina riktiga namn och uppgifter. I enlighet med detta måste du som kund acceptera följande regler när du skapar och använder ditt konto:
   1. Du får inte uppge falska personuppgifter på tjänsten eller skapa ett konto för någon annan än dig själv,
   2. Du får inte använda din personliga profil i eget vinstsyfte (såsom att sälja din statusuppdatering till annonsör), och
   3. När du väljer smeknamn till ditt konto förbehåller vi oss rätten att ta bort eller ändra det om vi finner det vara opassande.

24. Överlåtelse

  1. Varken dessa villkor eller några av rättigheterna eller skyldigheterna härunder får överlåtas av dig utan skriftligt medgivande från oss. Medgivandet kommer inte oskäligt undanhållas. Vi kan, utan ditt medgivande, överlåta alla eller någon del av våra rättigheter och skyldigheter härunder till någon tredje part, förutsatt att sådan tredje part är förmögen att tillhandahålla en tjänst av väsentligen liknande kvalitet jämfört med tjänsten genom att lägga upp ett skriftligt meddelande om detta på tjänsten.

25. Avskiljning

  1. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor bedöms av en behörig myndighet vara ogenomförbar eller ogiltig ska den gällande bestämmelsen ändras för att tillåta att den verkställs i linje med avsikten i den ursprungliga texten i den utsträckning som tillåts av gällande lag. Giltigheten och genomförbarheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor ska inte påverkas.

26. Brott mot dessa villkor

  1. Utan att begränsa våra andra möjliga åtgärder kan vi spärra eller avsluta ditt konto och vägra att fortsätta tillhandahålla tjänsten till dig, i båda fallen utan att ge dig någon skriftlig förvarning, om du bryter mot någon väsentlig del av dessa villkor. Ett meddelande om en sådan åtgärd kommer emellertid omgående att tillhandahållas dig.

27. Gällande lag och jurisdiktion

  1. De tjänster som drivs av PinBet (Sverige) Ltd lyder under Maltas lagar, såvida inte obligatoriskt svenskt konsumentskydd kräver annat.

28. Allmänna bestämmelser

  1. Avtalstid
   1. Dessa villkor skall förbli giltiga och i kraft så länge du tillträder eller använder tjänsten eller är kund hos pinnacle.se. Dessa villkor överlever uppsägning av ditt pinnacle.se-konto oavsett anledning.
   2. Ord som omfattar singular ska inkludera pluralformen och vice versa, ord som omfattar det maskulina könet ska inkludera det feminina och neutrala könet och vice versa och ord som omfattar personer ska inkludera individer, partnerskap, föreningar, stiftelser, oregistrerade organisationer och företag.
  2. Ansvarsfriskrivelse
   1. Ingen ansvarsfriskrivelse från oss, genom uppförande eller på annat sätt, av ett brott eller möjligt brott av dig mot någon del av dessa villkor, ska gälla mot, eller vara bindande gentemot, oss om den inte har gjorts skriftligen och signerats av oss, och såvida inget annat föreskrivs i den skriftliga ansvarsfriskrivelsen ska den begränsas till det specifika brott som den gäller. Underlåtenhet av oss att när som helst genomdriva något av dessa villkor ska inte tolkas som en ansvarsfriskrivelse från sådan bestämmelse eller av vår rättighet att vid något annat tillfälle genomdriva en sådan bestämmelse.
  3. Rubrik
   1. Uppdelning av dessa villkor i stycken och understycken och införandet av rubriker är endast för att underlätta hänvisningar, och skall inte påverka eller användas i uppbyggandet eller tolkningen av dessa avtalsvillkor.
   2. Termerna ”dessa villkor”, ”härav”, ”härunder” och liknande uttryck hänvisar till dessa villkor och inte till något specifikt avsnitt eller understycke eller till någon annan del härav och inkluderar alla avtal som läggs till detta. Såvida inte ämnet eller innehållet är inkonsekvent därmed är hänvisningar till stycken och understycken häri till stycken och understycken av dessa villkor.
  4. Godkännande
   1. När du härefter tillträder eller använder tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till varje enskilt stycke av dessa villkor.
  5. Språk
   1. Dessa villkor kan komma att publiceras på ett antal olika språk i informationssyfte och för att hjälpa spelarna.
   2. Om det skulle finnas en diskrepans mellan den svenskspråkiga versionen av dessa regler och någon annan språkversion bedöms den svenskspråkiga versionen vara korrekt.
  6. Hela avtalet
   1. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på ditt tillträde till och bruk av tjänsten, och ersätter alla andra tidigare avtal och kommunikationer, oavsett om de är muntliga eller skriftliga med avseende på ämnet häri.

29. Spelregler

  1. Oddsprodukten drivs av PinBet (Sverige) Ltd, ett aktiebolag registrerat på Malta med organisationsnummer C77925 och med registrerad adress på Level 4, The Penthouse, Suite 2, Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR9034, Malta.
  2. I Sverige är Pinnacle licensierat av Spelinspektionen enligt beslut i ärendet 18Li12898.
  3. Varje eventuellt bestridande angående oddsprodukten ska skickas via e-post till: [email protected]. Fullständiga spelregler hittar du genom att klicka här.

30. TEORETISK ÅTERBETALNING TILL SPELAREN (RTP PÅ ENGELSKA)

  1. Den teoretiska återbetalningen till spelaren fastställs genom att räkna om oddsen för ett spels alla möjliga utfall till ett fast odds.

   Den teoretiska återbetalningen för ett spel med tre möjliga utfall (a, b och c) kan beräknas så här: teoretisk procent = 1/ (1 / ”odds för resultat a” + 1/ ”odds för resultat b” + 1/ ”odds för resultat c”) × 100.

   Exempel: På en trevägsmarknad med decimalodds där odds A är 4,00, odds B är 3,00 och odds C är 2,30 blir den teoretiska återbetalningen 1/(1/4 + 1/3 + 1/2,3) * 100 = 98,22 %.