Ansvarsfullt spelande (Sverige)

Vi på Pinnacle gör allt vi kan för att tillhandahålla en så rolig och rättvis spelupplevelse som möjligt, och vi inser att spelberoende kan bli ett problem för vissa. Därför vinnlägger vi oss om att se till att våra kunder är medvetna om alla risker.

Självutvärdering

Funderar du på om du spelar för mycket?

För oss är det av yttersta vikt att våra kunder har full kontroll på sitt spelande. Om du misstänker att du kan ligga i farozonen för att utveckla spelberoende ber vi dig att använda Pinnacles självutvärderingsverktyg.

Du kan också använda Stödlinjens självhjälpsprogram. Du kan nå verktyget genom att klicka på Självtest-ikonen uppe till vänster på den här skärmen.

Behöver du hjälp?

Om du vill ha ytterligare stöd kan du kostnadsfritt kontakta en rad organisationer som erbjuder professionell hjälp:

Minderårigt spelande/föräldrakontroll

Minderåriga får enligt lag inte spela om pengar. Det är straffbart. Pinnacle tar minderårigt riskspelande på största allvar och förbehåller sig rätten att be kunder om bevis på deras ålder samt spärra deras konton tills de försett oss med nödvändiga dokument. Alla under 18 år, eller under den lagliga åldersgränsen för riskspelande i sin jurisdiktion, som vi upptäcker använda webbplatsen får sina vinster förverkade.

Pinnacle ser gärna att föräldrar samarbetar med oss för att förhindra minderårigt spelande och uppmuntrar dem att upprätta internetfilter som minskar risken för att minderåriga kommer åt spel om pengar.

För att hindra minderåriga från att komma åt spelsidor från hemmet kan du använda internetfilter:

Ytterligare information

Se till att förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra att någon annan får åtkomst till dem.

Insättningsgräns

För att begränsa hur mycket pengar som du kan sätta in på ditt konto under en viss period behöver du upprätta en insättningsgräns. När en insättningsgräns är på plats har du inte möjlighet att överskrida den gränsen. Hur mycket mer pengar du kan sätta in innan gränsen nås visas på insättningssidorna. Om du till exempel upprättar en insättningsgräns på 1 000 SEK per vecka men redan har satt in 800 SEK den veckan kan du inte sätta in 300 SEK. I så fall spärrar systemet insättningen automatiskt. Tänk på att insättningsgränser gäller för alla betalmetoder.

Hur kan jag upprätta/ändra en insättningsgräns?

När du registrerar dig måste du upprätta en insättningsgräns. Du kan när som helst ändra din insättningsgräns i avsnittet Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil genom att välja belopp och en återkommande daglig, veckovis eller månatlig (30 dagar) period. Tänk på att om du begär att öka ett belopp eller korta ner en återkommande period finns det en obligatorisk betänketid på 72 timmar. Om du ändrar dig under betänketiden kan du avbryta din begäran i avdelningen Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil. I annat fall kommer den nya insättningsgränsen att ersätta din nuvarande så snart betänketiden passerat. Alla andra ändringar av insättningsgränser träder i kraft omedelbart.

Riskgräns

Om du vill begränsa hur mycket pengar du kan lägga på spel under en viss period kan du upprätta en riskgräns. När en riskgräns är på plats har du inte möjlighet att satsa mer pengar än vad gränsen tillåter. Hur mycket du har kvar innan du når gränsen visas på spelkupongen. Risken under en viss period står i proportion till hur mycket pengar som satsas under den perioden. Om du till exempel har upprättat en riskgräns på 1 000 SEK per vecka och redan har satsat 800 SEK kan du inte satsa mer än 200 SEK. Det återstående beloppet förblir alltid lika stort oavsett vilket saldo du använder. Se nedanstående exempel:

veckovis riskgräns: 1 000 SEKkontosaldomax tillåten insats
2 000 SEK 1 000 SEK
satsat 800 SEK 1 200 SEK 200 SEK

Tänk på att riskgränser gäller för alla typer av spel, inklusive men inte begränsat till singelspel, multispel/systemspel, specialare och teasers. För närvarande tillhandahålls riskgränser bara för sportodds.

Hur kan jag upprätta/ändra en riskgräns?

Du kan när som helst upprätta eller begära en ändring av din riskgräns genom att kontakta kundtjänst och uppge önskat belopp och en återkommande daglig, veckovis eller månatlig (30 dagar) period. Tänk på att om du begär att öka ett belopp eller korta ner en återkommande period finns det en obligatorisk betänketid på 72 timmar. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta oss. I annat fall kommer den nya riskgränsen att ersätta din nuvarande så snart betänketiden passerat. Alla övriga begärda riskgränsändringar träder i kraft inom 24 timmar efter att din begäran mottagits av vår kundtjänst. Om du vill upprätta en riskgräns för ditt konto behöver du skicka ett e-postmeddelande från din registrerade e-postadress till [email protected].

Hur tar jag bort en riskgräns?

Om du inte längre vill ha en riskgräns kan du begära att den tas bort genom att kontakta vår kundtjänst. Tänk på att du måste vänta i 72 timmar innan en borttagning träder i kraft. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta oss. I annat fall kommer den aktuella riskgränsen att försvinna så snart betänketiden passerat.

Förlustgräns

Ett annat sätt att begränsa hur mycket pengar du kan lägga på spel under en viss period är att upprätta en nettoförlustgräns. När en förlustgräns är på plats har du inte möjlighet att förlora mer pengar än gränsen tillåter. Det uppnås genom att begränsa dina insatsbelopp. Hur mycket du har kvar innan du når gränsen visas på spelkupongen. Nettoförlusten under en viss period beror på hur mycket pengar du satsar i förhållande till hur mycket pengar du vinner under samma period. Om du till exempel har upprättat en förlustgräns på 1 000 SEK per vecka och redan har satsat 800 SEK kan du inte satsa mer än 200 SEK. Men om du har vunnit 500 SEK under samma period landar din nettoförlust för den veckan på 300 SEK (800 SEK ut och 500 SEK in). Det maximala beloppet som du fortfarande får satsa blir därför 700 SEK (1 000 SEK minus 300 SEK) oavsett hur stort ditt kontosaldo är. Se nedanstående exempel:

veckovis förlustgräns: 1 000 SEKnettoförlustkontosaldomax tillåten insats
0 SEK 2 000 SEK 1 000 SEK
satsat (ut) 800 SEK 800 SEK 1 200 SEK 200 SEK
vunnet (in) 500 SEK 300 SEK 1 700 SEK 700 SEK

Tänk på att riskgränser gäller för alla typer av spel, inklusive men inte begränsat till singlar, kombinationsspel, specialare och teasers.

Hur kan jag upprätta/ändra en förlustgräns?

Du kan när som helst upprätta eller begära en ändring av din förlustgräns genom att kontakta kundtjänst och uppge önskat belopp och en återkommande daglig, veckovis eller månatlig (30 dagar) period. Tänk på att om du begär att öka ett belopp eller korta ner en återkommande period finns det en obligatorisk betänketid på 72 timmar. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta oss. I annat fall kommer den nya förlustgränsen att ersätta din nuvarande så snart betänketiden passerat. Alla övriga begärda förlustgränsändringar träder i kraft inom 24 timmar efter att din begäran mottagits av vår kundtjänst. Om du vill upprätta en förlustgräns för ditt konto behöver du skicka ett e-postmeddelande från din registrerade e-postadress till [email protected].

Hur kan jag ta bort en förlustgräns?

Om du inte längre vill ha en förlustgräns kan du begära att den tas bort genom att kontakta vår kundtjänst. Tänk på att du måste vänta i 72 timmar innan en borttagning träder i kraft. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta oss. I annat fall kommer den aktuella förlustgränsen att försvinna så snart betänketiden passerat.

Självuteslutning

Behöver du ta en paus från att spela?

Om du behöver ta en spelpaus för att förhindra eller få kontroll på ett eventuellt spelberoende kan du använda vårt verktyg för självuteslutning. Om du ingår ett avtal om självuteslutning med oss kommer ditt konto att förbli spärrat under den angivna perioden och kan inte återaktiveras under några omständigheter förrän perioden löpt ut. Du kan utesluta dig själv temporärt eller permanent.

Om du utesluter dig själv rekommenderar vi att du även:

  • anmäler dig till Spelinspektionens nationella självavstängningsregister på följande adress: Nationellt självavstängningsregister. Du kan även nå verktyget genom att klicka på Spelpaus-ikonen uppe till vänster på den här skärmen. När du har anmält dig till Spelpaus kommer du inte kunna öppna ett konto hos oss så länge din självavstängning varar;
  • söker stöd och råd från en erkänd organisation mot spelproblem;
  • utesluter dig själv även från andra spelbolag som du har konto hos;
  • installerar mjukvara som blockerar tillgång till spelbolags webbplatser;
  • slutar följa och gilla alla konton på sociala medier som är kopplade till oss eller andra spelbolag.

Hur upprättar jag en tillfällig självuteslutning?

Om du vill stänga ditt konto temporärt med en självuteslutning kan du göra det i avdelningen Ansvarsfullt spelande på ditt konto. Du kan välja att utesluta dig själv i 6 månader, 1 år, 3 år eller 5 år.

Hur kan jag förkorta min tillfälliga självuteslutningsperiod?

Du kan INTE förkorta din självuteslutningsperiod.

Hur kan jag utesluta mig själv permanent?

Om du vill stänga ditt konto permanent med en självuteslutning kan du göra det i avsnittet Ansvarsfullt spelande på ditt konto. Där kan du välja "permanent" som självuteslutningsperiod. Du kan inte återaktivera ditt konto och du får inte skapa ett nytt.

Vad händer när min självuteslutning upphör?

När uteslutningsperioden har passerat kommer vi att meddela dig om det via e-post. Ditt konto kan då öppnas igen om du uttryckligen samtycker till det.

Vad händer med mina pågående spel och pengarna på mitt konto?

Vi rekommenderar att du tar ut alla pengar från ditt konto innan du ingår ett avtal eller begär en självuteslutning. När du ingår en tillfällig självuteslutning kommer dina eventuella pågående spel inte att avbrytas. Alla eventuella vinster under självuteslutningsperioden hamnar på ditt kontosaldo och blir tillgängliga för dig efter att den tillfälliga självuteslutningsperioden passerat och du intygat att du vill öppna ditt konto igen. Du kan begära att få dessa pengar skickade till dig genom att kontakta vår kundtjänst. Alla våra vanliga uttagsregler gäller.

Marknadsföringsmaterial

Om du ingått ett avtal om självuteslutning med oss kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att inget marknadsföringsmaterial skickas till dig. När du återaktiverat ditt konto kan du välja att få marknadsföringsmaterial igen.

Inaktivering

Om du vill ta en spelpaus trots att du inte ligger i riskzonen för att utveckla spelberoende kan du inaktivera ditt konto. Då kommer ditt konto att vara stängt under den valda perioden. Du kan välja att inaktivera ditt konto temporärt eller på obestämd tid.

Om du ligger i riskzonen för att utveckla spelberoende rekommenderar vi att du istället stänger ditt konto via en självuteslutning.

Hur inaktiverar jag mitt konto temporärt?

Om du vill stänga ditt konto temporärt kan du inaktivera det i avdelningen Ansvarsfullt spelande på ditt konto. Där får du ange skälet till inaktiveringen och om du vill inaktivera ditt konto i 6 månader, 1 år, 3 år eller 5 år.

Vad händer när min inaktiveringsperiod upphör?

När inaktiveringsperioden passerat kommer ditt konto att öppnas igen automatiskt, och vi kommer att meddela dig om det via e-post. Om du vill öppna ditt konto före dess kan du begära det genom att kontakta vår kundtjänst. Ditt konto kommer då att bli tillgängligt för dig inom 24 timmar efter att din begäran mottagits av kundtjänst.

Vad händer med mina pågående spel och pengarna på mitt konto?

Vi rekommenderar att du tar ut alla pengar från ditt konto innan du inaktiverar det. När du inaktiverar ditt konto temporärt kommer dina eventuella pågående spel inte att avbrytas. Alla eventuella vinster under inaktiveringsperioden hamnar på ditt kontosaldo. Du kan begära att få dessa pengar skickade till dig genom att kontakta vår kundtjänst. Alla våra vanliga uttagsregler gäller.

Hur inaktiverar jag mitt konto permanent?

Du får bara inaktivera ditt konto permanent om du inte har några pågående spel eller pengar kvar på ditt konto. När ditt konto uppfyller de kraven kan du inaktivera det permanent genom att gå till avdelningen Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil och välja "permanent" som inaktiveringsperiod.

Verklighetskoll i oddsavdelningen

Verklighetskollen är en tidspåminnelse som visas var 60:e minut och hjälper dig hålla koll på hur mycket tid du lägger på att spela på odds. Du måste bekräfta tidspåminnelsen för att gå vidare. Verklighetskollen visar hur länge du har varit inloggad och hur mycket du har satsat totalt under den aktuella sessionen så att du lättare kan bedöma om du vill fortsätta eller sluta spela.

Sessionstidsgräns

Om du vill begränsa hur länge du kan vara inloggad på ditt konto under en viss period kan du upprätta en tidsgräns. När en tidsgräns är aktiv kommer du automatiskt att loggas ut när gränsen nås. Om du till exempel har valt en tidsgräns på 15 timmar per vecka och redan har varit inloggad i 15 timmar kommer du att loggas ut och inte kunna logga in igen förrän perioden återställs. Tänk på att om du stänger din webbläsare utan att logga ut från ditt konto kommer din session att förbli aktiv, och mängden återstående tid kommer att minskas i enlighet därmed.

Hur kan jag upprätta/ändra en tidsgräns?

Du kan när som helst upprätta eller ändra din tidsgräns i avdelningen Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil genom att välja antal timmar och en återkommande daglig, veckovis eller månatlig (30 dagar) period. Tänk på att om du begär att öka antalet timmar eller korta ner en återkommande period finns det en obligatorisk betänketid på 72 timmar. Om du ändrar dig under betänketiden kan du avbryta din begäran i avdelningen Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil. I annat fall kommer den nya tidsgränsen att ersätta den nuvarande så snart betänketiden passerat. Alla andra ändringar av tidsgränser träder i kraft omedelbart.

Hur kan jag ta bort en tidsgräns?

Om du inte längre vill ha en tidsgräns kan du begära en borttagning av den genom att välja "Upphäv gräns" via avdelningen Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil. Tänk på att du måste vänta i 72 timmar innan en borttagning träder i kraft. Om du ändrar dig under betänketiden kan du avbryta din begäran i avdelningen Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil. I annat fall kommer den aktuella tidsgränsen att försvinna så snart betänketiden passerat.