Vad är handikappodds för fotboll? | Så fungerar asian handicap för fotboll
mar 6, 2021
mar 6, 2021

Vad är asiatiskt handikapp i fotbollsodds?

Så fungerar asian handicap för fotbollsodds

Tre typer av asiatiskt handikapp

Vad betyder 0 & 0.5?

Vad är asiatiskt handikapp i fotbollsodds?

Ta reda på hur man spelar med asian handicap-odds för fotboll och vilka olika typer av handikappodds som är tillgängliga på Pinnacle. Läs vidare för att bli expert på hur asiatiska linor fungerar.

I fotboll och alla andra sporter finns det vanligtvis uppfattningar om kvalitetsskillnader mellan olika lag. Storleken på den kvalitetsskillnaden beror på en rad olika faktorer som till exempel historik, ekonomiska förutsättningar och tillfälliga omständigheter som till exempel hemmafördel och spelarbortfall. Oddsmarknaderna för fotboll tar hänsyn till alla dessa faktorer och uttrycker lagens förmodade vinstsannolikheter i form av odds.

Så fungerar asian handicap-odds

När skillnaden i förmåga mellan två lag är mycket stor blir oddset för favoriten ofta så lågt att det inte är intressant att spela på.

Handikapp

En siffra som bestäms av ett spelbolag för att jämna ut de tävlandes inbördes styrkeförhållanden. Detta ger mer balanserade odds.

För att väga upp förmodade kvalitetsskillnader mellan lag, och för att ge mer balanserade och tilltalande odds, erbjuder spelbolagen ofta så kallade asian handicap-odds. Inom fotbollsodds jämnar handikapp ut förutsättningarna genom att tilldela det förmodat starkare laget negativa mål och det andra laget positiva mål redan innan matchen har börjat. Detta ger dig bättre möjligheter att hitta värde än om du hade spelat på en tung favorit på den vanliga 1X2-oddsmarknaden, som är vanligast inom fotboll.

Handikappet tillämpas på matchens faktiska utfall, och du vinner om laget du satsade på lyckades övervinna sitt handikapp. Det finns tre typer av handikapp:

Jämnt handikapp - nollboll

Ett jämnt handikapp utfärdas när båda lagen verkar lika bra. Då får inget av lagen något handikapp utan båda startar på 0 mål. Detta kallas i bland för nollboll.

För att vinna pengar måste du korrekt förutsäga vilket lag som kommer att göra flest mål. Den här typen av handikapp tillämpas inte på ojämna matcher, men dess funktion är att eliminera möjligheten till oavgjort. Om matchen slutar utan segrare betalas alla insatser tillbaka.

Singelhandikapp

Ett singelhandikapp inträffar när något av lagen verkar vara bättre än det andra.

Det lag som verkar bättre tilldelas ett målhandikapp för att väga upp oddsförutsättningarna, t.ex. -0,5 mål, -1 mål eller -1,5 mål.

Om du till exempel spelar på ett lag med handikapp på -1 måste laget vinna med mer än ett mål för att väga upp sitt handikapp och ge dig vinst.

Om de bara vinner med ett mål tillämpas handikappet och resultatet blir oavgjort. Din insats återbetalas då. Om det andra laget spelar lika eller vinner förlorar du din insats på det första laget.

Splittat handikapp - vad betyder 0 & 0.5?

Ett splittat handikapp inträffar när det inte verkar finnas någon större skillnad mellan lagen. Då kan du dela upp din insats på två olika handikappmarknader.

Ett splittat handikapp inträffar när det inte verkar finnas någon större skillnad mellan lagen. Då kan du dela upp din insats på två olika handikappmarknader.

Handikappoddsen för lag X kan till exempel bli (0 & -0,5). Om du då spelar på lag X och de förlorar kommer du att förlora båda insatser eftersom de inte uppfyller något av handikappen.

Om matchen slutar oavgjort återbetalas hälften av din insats på (0) och den andra halvan (-0.5) går förlorad. Om lag X däremot vinner uppfylls båda handikappen och båda dina insatser ger vinst.

Om du är fast i gamla tankebanor och bara spelar på 1X2-odds maximerar du sannolikt inte din fulla avkastningspotential. Då kan det vara bra att tänka om och testa att spela på asian handicap på fotboll.

Nu när du vet hur du kan förbättra din lönsamhet med hjälp av handikappodds rekommenderar vi att du läser vår absolut populäraste artikel som handlar om insatsmetoder

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.