Illusionen av kontroll | Artikel om spelpsykologi
apr 21, 2020
apr 21, 2020

Illusionen av kontroll

Behovet av kontroll

De personliga valens roll

Farlig information och snudd på framgång

Illusionen av kontroll

Många har lätt att inbilla sig en känsla av kontroll i situationer som av sin natur är slumpmässiga, okontrollerbara eller oförutsägbara. Illusionen av kontroll kan få förödande konsekvenser inom betting och är därför något som alla spelare bör vara vaksamma på. Läs vidare för att få reda på mer.

Behovet av kontroll

Vi människor tycks vara förprogrammerade att inbilla oss orsakssamband och tro att händelser som är oberoende av varandra inte är det. På stenåldern hade vi en mycket begränsad förståelse för naturens tuffa levnadsvillkor. Därför försökte vi desperat se mönster och orsaker till händelser som antingen var slumpmässiga eller för komplexa att förstå. För att få känna någon slags kontroll utvecklade vi vidskeplighet och ritualer som i stora drag finns kvar än idag.

Fascinerande experiment av bland andra den berömde Harvard-psykologen B. F. Skinner har visat att det beteendet även finns bland djur.

I ett Skinner-experiment år 1948 fick inburade duvor mat av en maskin med jämna mellanrum. Duvorna kunde inte påverka hur ofta utfodringen skedde, men vad än duvan råkade göra när maten kom (till exempel en huvudrörelse) blev ett inlärt beteende för att få mat. Alla duvor utvecklade unika ritualer som de trodde utlöste belöningen.

Många människor får också en känsla av kontroll av ritualer som att till exempel undvika svarta katter eller att aldrig gå under stegar. Ritualerna finns till och med på lite mer oväntade håll. Till exempel har studier av börsmäklare visat att de tror sig ha viss kontroll över slumpmässiga system.

Skinner myntade begreppet ”operant betingning” för att förklara det gensvar som förstärker, bestraffar eller saknar effekt på ett beteende. Personliga val kan i hög grad förstärka beteenden och det är casinospel ett bra exempel på.

De personliga valens roll

De flesta casinospel är helt slumpmässiga. Ändå uppvisar många spelare en irrationell tro på att kunna styra spelets utfall bara de får göra personliga val.

”Vi människor tycks vara förprogrammerade att inbilla oss orsakssamband och tro att händelser som är oberoende av varandra inte är det.”

Till exempel satsar spelare i regel mer pengar när de själva kastar tärningarna i craps eller själva snurrar kulan i roulette. I båda fallen uppvisar de en irrationell tro på att kunna styra slumpmässiga utfall bara för att de kan göra personliga val under spelets gång. Denna irrationalitet gör sig också påmind när de tar rygg på en spelare som är inne i ett stim. De inbillar sig helt enkelt att den spelaren har mer kontroll.

Lotterier är ytterligare ett exempel på illusionen av kontroll – spelarna tror att de har större chans att vinna när de väljer egna nummer istället för maskingenererade. Men den faktiska vinstsannolikheten är identisk eftersom utfallet är helt slumpmässigt.

Faktum är att slumpmässigt valda lotterinummer ofta leder till större potentiella vinstsummor eftersom många spelare väljer sina födelsedatum. Chansen att vinna är lika stor, men med födelsedatum ökar risken att behöva dela vinsten med andra vinnare eftersom många nummer i dragningen består av 1–31.

I casinosammanhang får beteendet (ritualen) som ger framgång en positiv förstärkning. Det som inte ger framgång får däremot en negativ förstärkning vilket minskar benägenheten att upprepa det.

Men eftersom varken betting eller livet i stort kan reduceras till smala definitioner av framgång och misslyckande (och dess orsaker) är risken för irrationellt förstärkta beteenden enorm.

Farlig information och snudd på framgång

Ibland kan det vara farligare att ha lite information än ingen information. Det gäller inte minst inom betting. Där kan ytliga kunskaper om ett lag, sport eller tävling leda till en övertro på att man har koll på läget och vet vad som kommer att hända.

När framgång följer, men inte nödvändigtvis på det sätt som man väntat sig, drar många spelare slutsatsen att deras resonemang måste ha varit riktigt. Det ger en förstärkning och ökar illusionen av kontroll.

Det gäller även när man bara nästan lyckas – snudd på framgång ger också en positiv förstärkning. Därför fortsätter spelaren på samma sätt trots att det ofta inte finns någon giltig korrelation.

För att mildra den effekten behöver man inse att man inte kan påverka slumpmässiga utfall. Man bör också testa avgränsade, tydligt definierade hypoteser en åt gången och inte lita blint på speltips. Helst bör man också försöka skilja på brus och signal.

Den patologiska kopplingen mellan spelresultat och ens egna beteenden är svår att motstå eftersom människan är förprogrammerad att tänka så. Men man måste försöka lägga vidskepligheten åt sidan och vara så disciplinerad som möjligt när man drar slutsatser av ens egen spelhistorik.

Om du gillade den här artikeln kanske du är intresserad av Pinnacles artiklar om spelpsykologi.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.