Hur fungerar egentligen odds?
jun 9, 2019
jun 9, 2019

Hur fungerar egentligen odds?

Hur fungerar egentligen odds?

Grundläggande sannolikhetslära

Hur man beräknar odds

Att räkna fram ett spelbolags marginal

Hur fungerar egentligen odds?

Många nybörjare inom betting börjar med att ställa samma fråga. Hur fungerar egentligen odds? Att känna till svaret på den frågan är viktigt om man vill kunna bli en framgångsrik spelare, men det är samtidigt bara början på en lång utvecklingsresa. Läs vidare för att få reda på varför alla spelare bör känna till hur odds fungerar.

Alla erfarna spelare har nog någon gång fått höra nyfikna frågor av vänner och släktingar som funderar på att spela på en stor match för skojs skull. "Vad är oddset på x?" "Vad betyder oddsen?" "Vad kan jag vinna om jag satsar ett visst belopp?"

Du kan ge olika svar på den typen av frågor beroende på hur detaljerad du vill vara, men alla svar kretsar kring samma koncept. Sannolikhet.

Vad representerar oddsen?

Spelbolagen visar odds i antingen decimalformat, fraktionellt format eller amerikanskt format. De ser olika ut, men de går ut på samma sak. Alla odds är i grunden en spegling av sannolikheten för att något ska inträffa.

Det gäller oavsett vilket oddsformat du använder – att det finns flera olika format beror bara på att olika kunder har olika preferenser. Det som spelbolagen grundar sin verksamhet på är risk uppmätt i sannolikhet.

Betting handlar om att utvärdera sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa. Spelbolagen uttrycker dessa sannolikheter i form av odds, eftersom odds lämpar sig väl för betting.

Genom att granska implicita sannolikheter kan du även jämföra odds mellan olika spelbolag. Men om du tror att betting bara handlar om odds missar du helhetsbilden. För att kunna utvidga dina kunskaper om odds och betting behöver du också förstå hur man beräknar sannolikhet. 

Om du vet hur man beräknar sannolikheter och jämför de sannolikheterna med spelbolagens odds kan du börja fatta mer välgrundade beslut om vad du bör spela på, när du bör spela och hur mycket du bör satsa.

Grunderna inom betting | Hur fungerar betting? – Del 1

Grundläggande sannolikhetslära

Med tanke på att så gott som alla människor utvärderar någon form av risk varje dag är det förvånande hur dåliga de flesta är på att beräkna sannolikheter.

Du har nog ofta ställt dig själv frågor i stil med "Hur stor är chansen att jag hinner med bussen?", "Hur stor är risken för regn?" och så vidare.

Även om vi sällan sätter en siffra på den typen av frågor har vi ändå att göra med en sannolikhetsbedömning.

Att räkna fram spelbolagens marginal med hjälp av implicit sannolikhet är både enkelt och användbart. Ytterst få (om ens något) spelbolag publicerar offentligt sina marginaler.

Sannolikhet är i grund och botten en skala som går från 0 (när det inte finns någon chans att en viss händelse inträffar) till 1 (när man vet att något kommer att inträffa). När man inte är helt säker på att en viss händelse kommer eller inte kommer att inträffa hamnar sannolikheten någonstans mellan 0 och 1 på skalan.

Slantsingling är ett perfekt exempel på hur man beräknar sannolikhet, eftersom vi vet hur stora de faktiska sannolikheterna för varje utfall är. Vi vet att myntet definitivt kommer att landa på antingen krona eller klave. Eftersom vi är helt säkra på det är sannolikheten 1.

Som spelare vill du naturligtvis veta hur stor sannolikheten (chansen) är att ditt valda utfall inträffar. Det kan du komma fram till med en enkel ekvation:

Lönsamma utfall / alla möjliga utfall

Om du väljer klave är det lönsamma utfallet klave. För att räkna fram sannolikheten delar du det lönsamma utfallet (i det här fallet klave) med antalet möjliga utfall (i det här fallet två, eftersom slanten kan landa på antingen krona eller klave). Det ger en sannolikhet på 0,5.

De flesta människor är vanare vid att tänka i procent, och om du vill kan du multiplicera sannolikheten (0,5 för klave) med 100 för att få fram motsvarande procentuella sannolikhet: 50 %. 

Hur man beräknar odds

Kunskap om hur man beräknar sannolikheter och konverterar dem till odds är första steget mot att utveckla en egen bedömning av värde inom betting.

När du väl vet hur man räknar fram en sannolikhetssiffra är det enkelt att konvertera den till odds. Decimalodds är ett av tre huvudformat som används av både spelare och spelbolag.

Du kan räkna fram decimaloddset för ditt valda utfall i en slantsingling med följande enkla ekvation:

1 / sannolikheten för utfallet

Genom att dela 1 med sannolikheten för att ditt valda utfall ska inträffa (0,5) får vi fram decimaloddset: 2,0. Du kan också omvandla odds till implicit sannolikhet genom att vända processen:

1 / decimaloddset = sannolikheten

Med dina nya kunskaper kan du räkna fram den implicita sannolikheten för en slantsingling tillsammans med en vän. Då märker ni att den sammanlagda implicita sannolikheten för båda utfallen är 100 % eftersom (0,5/1+0,5/1)*100. Det är inte särskilt förvånande med tanke på att siffran för ett säkert utfall är 1 (100/100).

Men om du utför samma beräkning för riktiga spelbolagsodds märker du att talet blir högre än 100 %. Undrar du vad det beror på?

Att räkna fram ett spelbolags marginal

Enkelt uttryckt speglar oddsen inte de faktiska sannolikheterna för utfallen. Hur mycket den implicita sannolikheten avviker från 100 % motsvarar den marginal som spelbolaget tillämpar på just den oddsmarknaden.

Det visar den sanna kostnaden för att spela hos ett spelbolag, och det är viktigt att känna till för alla värdeinriktade spelare. Att räkna fram spelbolagens marginal med hjälp av implicit sannolikhet är både enkelt och användbart. Ytterst få (om ens något) spelbolag publicerar offentligt sina marginaler.

Även om det är viktigt att kunna konvertera odds till sannolikhet och räkna fram ett spelbolags marginal behöver du inte göra det själv varenda gång. Du kan enkelt låta Pinnacles marginalkalkylator räkna fram spelbolagets marginal åt dig.

Räkna fram din utbetalning med hjälp av odds

Genom att räkna på oddsen och sannolikheterna får du helt nya möjligheter att beräkna värde, men du vill ju också veta hur mycket ditt spel kan betala ut om du vinner. Vid en slantsingling kan du göra det med en enkel multiplicering:

Din insats × decimaloddset 

Om du till exempel satsar 100 kr på klave till oddset 2,0 blir din avkastning inklusive insatsen 2,0 × 100 kr, det vill säga 200 kr (inklusive insatsen på 100 kr och vinsten på 100 kr).

Det är viktigt att kunna räkna fram sannolikheter och förstå var oddsen egentligen kommer ifrån. Då kan du själv räkna fram din förväntade frekvens för ett evenemang, börja modellera egna odds och sedan jämföra dina prognoser med de tillgängliga oddsen.

När de avviker från varandra kan en lönsam edge uppstå – precis det som alla spelare bör vara inriktade på. 

Om du vill räkna fram avkastningen och vinsten för dina spel kan du låta Pinnacles kalkylator göra jobbet åt dig.

Nu när du vet hur man beräknar odds kan du utnyttja Pinnacles låga oddsmarginaler och läsa fler expertartiklar för att lära dig fatta bättre spelbeslut.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.